Dagsorden - Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Skagen Tennisklub 20/4 2020 kl. 19.00

Vi starter arrangementet allerede kl. 18.30 med standerhejsning.

Efter standerhejsningen serveres pizzaslices og vin/øl/vand til alle fremmødte

Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.00:

NB: Det forventes at hele arrangementet foregår udendørs ved klubhuset på Drachmannsvej 30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.
  7. Valg af formand for 1 år

(Johan Hessellund er villig til genvalg)

  1. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for 2 år

(Søren Diget, Peter Jørgensen, Bente Lund og Lisa Hjermitslev afgår. Alle er villige til genvalg)

  1. Valg af suppleant for 1 år

(Lisbeth Karlsson er villig til genvalg)

  1. Valg af revisor for 1 år

Revisionsfirmaet Kielsgaard ApS, Læsøgade 5-7, 9800 Hjørring afgår

(Kielsgaard er villig til genvalg)

…………………………………………………………………………

Kommentarer:

Vedr. punkt 5: Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2021:

For voksne over 25 år 800 kr., og for unge under 25 år 400 kr., for enten at spille tennis eller padel.

For voksne over 25 år 1.200 kr., og for unge under 25 år 600 kr. for medlemmer, der ønsker både at spille tennis og padel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Johan Hessellund, tlf.: 2971 6964, mail: johan.hessellund@mail.dk i hænde senest tirsdag den 13. april 2021.

 

Bestyrelsen, den 24. marts 2021