Klubbens historie

Formandens tale i anledning af Skagen Tennisklubs 100 års jubilæum

Den 29. maj 1913 bliver Skagen Lawn Tennis Klub stiftet. Foreningen har fra starten 49 lokale medlemmer, der hver betaler et årskontingent på 3 kr., og 31 udenbys medlemmer, som hver må bøde 1 kr. årligt for deres medlemskab. Allerede i 1914 bliver der anlagt endnu en tennisbane. Prisen for den er 1.002,23 kr. Blandt medlemmerne (udenbys) ses flere af kongefamilien.

Sådan står der i vores sæsonprogram 2013, derfor er vi mødt op til 100års fest i aften – hjertelig velkommen alle sammen.

 

Sådan begyndte det

Den 15. maj 2013 kunne man i den netop nystartede Skagens Avis læse følgende:

”NY TENNISBANE. På sportspladsen ved plantagen vil der i nær fremtid blive anlagt en tennisbane. Banen vil få sin plads ud for sportsforeningens pavillon, og anlægges for kommunens regning, og vil da stå til afbenyttelse for eventuelle tennisspillere. Der er sikkert mange, der vil benytte sig af vedkommende udvalgs imødekommenhed overfor den smukke og sunde sport. Til fodboldspillet er der alligevel rigelig plads. Efter hvad vi erfarer er der allerede en tennisklub under dannelse i byen”

Grunden var altså lagt af en velvillig kommune, og rundt i byen gik man så i gang, og der skulle altså kun gå 14 dage før den stiftende generalforsamling blev afholdt torsdag den 29. maj 1913 kl. 8½ præcis, på Sømandshjemmet, for at vælge bestyrelse og vedtage love. Klubben havde allerede 35 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen på dag 1.

Citat fra Skagens Avis: ”Under det efterfølgende kaffebord dannedes partierne og spilletiderne fastsattes og den unge forening træder under de bedste betingelser ud i livet”.

Ja mon ikke! Denne spæde start var begyndelsen til en uhyre livskraftig forening, som i de næste mange år skulle være med til at præge den sportslige udvikling i vor by.

 

De gamle protokoller fortæller

Der var de første år mange diskussioner om hvem der kunne være medlem. Den 13. marts 1918 ændrede man vedtægterne, så der nu stod: ”Som aktive medlemmer optages byens beboere, herrer og damer.”

Den 28. marts 1922 kniber det lidt med medlemstilgangen, så vedtægterne ændres igen til følgende: ”Hvis de faste medlemmers spilletid ikke generes, kan bestyrelsen i særlige tilfælde give gæster lov til at benytte banen mod betaling af 5 kr. for hver påbegyndt 8 dage.”

I 1933 er ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsen kan få bemyndigelse til at begrænse adgangen af medlemmer, og i 1934 vedtoges at byens gæster igen ikke må benytte tennisbanerne, så der var kamp om de to baner.

Fra protokollen kan også ses, at klubbens spillere prøver kræfter udenbys, dvs. mod Frederikshavn, første gang den 3. august 1928. Der er ingen der kan huske hvordan kampen endte.

Det var også i 1928, at klubben første gang ansatte en lønnet arbejdskraft til vedligeholdelse af banerne o.l. for en betaling af 50 kr. om måneden.

I 1931 beslutter bestyrelsen at bygge et læskur til banerne. Det ordner vognmand Købsted for 85 kr.

I 1935 begynder indendørs sæsonen. Medlemmerne tilbydes at spille bordtennis arrangeret på Afholdshotellet. Kontingentet er 2 kr. pr. måned.

Den 17. oktober 1937 indvies den nye tennishal under stor festivitas. Det var en betingelse for opførelsen, at der var mindst 60 medlemmer, der meldte sig til spilletimer i hallen for vinterhalvåret, og til en kontingent indtægt på 1350 kr.

Næste år, dvs. i 1938, besluttedes det, at man også kunne spille badmintong (sådan står der) i hallen, og at disse spillere kunne optages i klubben.

Den 26. april 1939 tager klubben derfor navneforandring fra Skagen Lawn Tennisklub til Skagen Tennis og Badminton Club, og dens formål er at dyrke tennis og badminton.

I mellemtiden er de 2 udendørsbaner blevet flyttet til deres nuværende placering ved siden af hallen.

I de følgende år går antallet af tennisspillere tilbage og efter krigen kommer der stadig flere badmintonspillere. Omkring 1970 er der ca. 20 tennisspillere, der spiller indendørs. Den nye hal indvies i december 1973, så man har to haller til de mange badmintonspillere.

I 1976 er der ca. 145 tennisspillere, og to nye tennisbaner bliver indviet. I 1977 er der ca. 200 udendørs tennisspillere. I 1985 anlægger bestyrelsen en tredje tennisbane, pris ca. 230.000 kr.

 

Siden klubbens 75 års jubilæum i 1988 er hallerne blevet udskilt fra klubben, således at hallerne er en selvejende institution – altså en erhvervsdrivende fond på nudansk.

Klubben er efterfølgende blevet delt i to, altså i henholdsvis Skagen Badmintonklub og - den gamle del, som nu hedder - Skagen Tennisklub.

Omkring 1990 toppede Skagen Tennisklub med ca. 300 medlemmer. Der var nu 5 baner, men det var helt nødvendigt at booke bane, når man ville spille – og man fik kun én time ad gangen. Da jeg kom til Skagen i 1988 måtte jeg spille kl. 7-8 om morgenen for at få en tid indendørs – og jeg har været henvist til også at spille i den nu gamle, store hal med det meget hurtige trægulv.

Vi havde dengang fem udendørs baner, og talte en del om at få en sjette bane ved at vende bane 5 og lægge en ny bane ved siden af – bane 5 lå jo på langs over mod Frederikshavnsvej. Det blev aldrig realiseret, og medlemstallet var da også faldende de efterfølgende år, så der blev bedre plads til de mange aktive og turisterne.

Nu er det ikke mere plads til at anlægge en bane 6. Og bane 5 er nedlagt i slutningen af 90érne, således at en ny hal kunne bygges på arealet. I 2001 fik vi så den nye hal og indendørs bane med en god tennisbelægning. Vi lejer os ind hos fonden Skagen Tennis- og badmintonhaller. Indendørssæsonen er typisk fra 1. oktober til medio april, og der er ca. 20 voksne og 10 børn, der spiller indendørs nu.


I 1999 og 2001 var Skagen Tennisklub vært ved Davis Cup, og da spillede vi på 4 nye hardcourt baner. Bane 2 var centercourt, bane 4 var træningsbane og der var bygget tilskuerpladser til ca. 800 personer på bane 1 og 3. Irland og Ungarn blev slået og arrangementerne – der foregik i højsæsonen – var et publikumshit.

Skagen Tennisklub har nu ca. 100 medlemmer, heraf ca. 30 unge under 25 år. Medlemstallet har stabiliseret sig efter at vi for ca. fem år siden har været nede på ca. 80 medlemmer. Vi har Søren Diget som ungdomstræner og Bente Lund, der træner voksne begyndere. Klubben er i øjeblikket ikke tilmeldt turneringer.

Udendørs råder vi over 4 baner, som nu alle har det noget langsommere og ben & knæ venlige kunstgræs med sand. De er anlagt i 2007-11, og har været populære.

Kunstgræsbanerne har også den fordel, at man sagtens kan spille på dem, selvom det skulle regne lidt, hvilket også betyder at sæsonen forlænges, og vi lader nettet på bane 1 være opstillet vinteren over.

Vi har fået hjælp fra sponsorer til at finansiere banerne. Bane 1 hedder derfor Spar Nord Banen og bane 2 hedder Color Hotel Banen.

Karstensens Skibsværft A/S, Fiskernes Fiskeindustri A.m.b.A., Jacobs Bar & Café A/S (som leverer desserten) og Restaurant De 2 Have P/S (som leverer maden), er også blandt vores nuværende banesponsorer. Mange tak til alle vores sponsorer, kommunen og alle de ulønnede, frivillige ildsjæle i klubben.

Vores baner udlejes meget og i stigende grad til gæster/turister. Vi får mange penge i klubben ad denne vej, så det er en vigtig aktivitet. Vi holder Skaw-Open hvert år - det er også en vigtig aktivitet for klubben og dens økonomi.

Antallet af indbyggere, især børn og unge, er stadig faldende i Skagen by, men Skagen Tennisklub har formået at overleve godt med færre medlemmer, bl.a. ved i stigende omfang at invitere byens gæster til at bruge de gode faciliteter.

Jeg er ikke i tvivl om at vi har en levedygtig klub også i de næste 100 år.

Skal vi udbringe et Skagen hurra for vores klub: Skagen Tennisklub.