Formandens beretning 2021

BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I SKAGEN TENNISKLUB 20. april 2021

Klubben har haft et specielt år i 2020 med ok vejr på banerne og masser af tennis – ikke mindst fra jer, der er her i dag. Tak fordi I gør klubben til et aktivt sted. Aktiviteten har været stor, selvom der ikke blev Skaw-Open 2020 og slet ikke ret meget indendørs tennis pga. Covid 19.

Coronavirus: Denne trælse virus har været en meget besværlig samarbejdspartner i 2020. Indendørssæsonen blev forkortet med en måned i marts 2020. Udendørssæsonen blev forsinket og derefter igangsat med en række restriktioner. Standerhejsning og generalforsamling blev udskudt og bestyrelsen holdt et såkaldt ”hver for sig skriftligt møde” den 16. marts 2020. Bestyrelsen besluttede senere at åbne toilettet den 7. maj og det lille rum til booking den 18. maj 2020. Den 9. juni 2020 modtog vi en information fra DTF/DGI om, hvorledes vi nu må genåbne vores badefaciliteter og klubhus med køkken. Det gjorde vi selvfølgelig med det samme.

Medlemmer: Der var en stigning i antallet af medlemmer fra 2018: 89 medlemmer til 2019: 98 medlemmer, til 2020: 113 medlemmer - dvs. en fornuftig vækst. Vi nåede altså den gamle målsætning 100 medlemmer i 2020. Ikke mindst fordi mange skawboere og gæstespillere holdt længere ferie i Skagen. Meget tyder på, at vores medlemsskare vil vokse betydeligt i 2021. Der var også en væsentlig stigning i antal børn og unge, der spiller udendørs tennis – i 2019: 22 spillere under 25 år og i 2020: 30 spillere.

Ungdomsspillere og trænere:  I 2021 vil Søren Diget igen træne ungdomsspillerne og Bente Lund igen voksenspillerne. Det starter i morgen onsdag den 21. april kl. 17, og vi er spændt på, hvor mange, der møder op. I 2020 var der kun få voksne og kun en håndfuld børn, der benyttede tilbuddet.

Arrangementer: Klubben har igen tennis & grill arrangement søndag 13. juni kl. 16 og klubturnering den 15. august kl. 10-16, som jo i realiteten bare er en ”alle mod alle”. Altså ligesom arrangementer, som vi gennemførte med succes i 2020. Vi har også igen Drop-In tennis tirsdage fra 19-20.30 med start næste tirsdag den 27. april – ligesom i 2020, hvor det dog først startede den 10. juni 2020 pga. Covid 19 - og derfor ikke blev til så meget sidste år.

Klubfesten var også med færre deltagere i slutningen af september 2020 på Restaurant Hyttefadet. Det var meget hyggeligt og fint, men vi måtte gå hjem kl. 22.00 sharp! Klubfesten 2021 bliver den 2. oktober og forhåbentligt under normale vilkår – vi trænger meget til en ordentlig fest igen.

Se også Sæsonprogrammet 2021 i læs let udgave. Tag evt. én i klubhuset. Sæsonprogrammet kommer også på hjemmesiden og bliver evt. sendt til medlemmerne.

Vækstaftale og Tennissportens Dag: Vores samarbejde med DGI fortsætter i 2021, hvor vi har indgået en vækstaftale med for 2020-2022 med særlig fokus på seniorer, altså 60+. Det næste arrangement i den sammenhæng er Tennissportens Dag, lørdag den 8. maj 2021 kl. 14-17. Materiale herom vil blive udsendt snart, når vi modtager det fra DGI.

Indendørs tennis: Antallet af indendørs timer var steget en lille smule til vintersæsonen sidste år, hvor priserne for leje af banen var reduceret til ¼, dvs. ca. 70 kr. pr. time. Klubben giver nu ikke tilskud til baneleje – som spillerne selv kan betale. Sidste vinter 2019-2020 blev der spillet ca. 21 uger fordelt på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og søndage – den sidste måned aflyst pga. Covid 19. I vinteren 2020-2021 blev der kun spillet ca. 5 uger pga. Covid 19 – dvs. en meget trist indendørs sæson. Nogle fandt heldigvis ud af at spille ude på bane 1, hvor der er net på hele vinteren, f.eks. vores lille gruppe spillede den 22. december 2020 – inden vores egen lille julefrokost. Indendørs tiderne blev brugt af ca. 15 faste spillere. I vinteren Klubbens 2 repræsentanter i Fonden for hallernes bestyrelse er fortsat Peter Jørgensen og Henrik Holst.

Skaw Open 2020 blev aflyst – det gjorde ondt. Heldigvis holdt vi skindet på næsen (godt og vel) ved at få hjælp fra Corona hjælpepuljen og mere baneudlejning til de mange gæstespillere, som holdt ferie i Skagen. Mange af Skaw-Open spillerne kom jo til Skagen på ferie alligevel, som de plejer, så de fyldte banerne godt op i uge 28-29 – heldigvis.

Men der bliver Skaw-Open den 11.-16. juli 2021 Ole Jakobsen, Jørn Læborg og Bente Lund har sagt ja til at gennemføre arrangementet – forhåbentlig uden ret mange restriktioner.

Sponsorer: Klubbens meget gode økonomi vil kunne læses af regnskabet for 2020 som fremlægges om lidt. Tak til vores sponsorer Sparekassen Vendsyssel, Nordjyske Bank, Skagen Harbour Hotel, Fiskernes Fiskeindustri, Karstensens Skibsværft, Jakobs Cafe, Holte Vinlager, Master Court, Huset Holst, Sandormen, Holte Vinlager og Hotel Traneklit.

Padelbane: Flere klubber lader padelbaner komme til for at få mere liv og aktivitet på deres anlæg, da alternativet er, at denne nye sportsgren bliver placeret i kommercielle centre, som så vil trække liv, penge og aktivitet ud af tennisklubberne. Bestyrelsen har siden oktober 2019 arbejdet intenst med planlægning, finansiering og anlæg af en padelbane, og bl.a. haft nedsat et underudvalg af 4 af bestyrelsens medlemmer: Henrik Holst, Søren Diget, Lisbeth Karlsson og Lisa Hjermitslev, som har været meget aktive. Og herovre kan I se det fremragende resultat – en flot og allerede fra starten meget populær padelbane. Banen blev færdig den 19. marts 2021, vi havde introduktionsarrangement for 12 klubmedlemmer Skærtorsdag den 1. april og begyndte udlejningen samme dag kl. 13. Den var uafbrudt booket de næste 4 dage – og mange spillede tennis på alle fire baner samtidigt: Kort sagt en fremragende aktiv påske 2021.

Anlægsstøtte: Vi (især Lisbeth og formanden) har søgt 15 fonde o.l. om støtte til padelbanen. Vi har fået støtte fra vores hovedsponsor SparV, Nordea Fonden, Velux Fonden, Spar Nord, FOU i Frederikshavn Kommune, DGI/DIF og Sol og Strand, i alt 296.630 kr. til anlægget, som koster omkring ½ mio. kr., inkl. det nye booking og betalingssystem Memberlink på vores hjemmeside, som Lisbeth og Bente kæmper heroisk med at få til at fungere i alle detaljer! Tak til vores sponsorer.

Driftssponsorer: De senere år har vi haft banesponsorer og bandereklamer for ca. 50.000 kr. pr. år. Den afledte virkning af den populære padelbane bevirker, at vi nu fordobler vores driftssponsorater til ca. 100.000 kr. Henrik fra Padeludvalget har f.eks. skaffet os en ny ”storsponsor”, nemlig Joha A/S, der er banesponsorer på banerne 2, 3 og 4!

Tak til mange flittige og trofaste medlemmer, som bidrager med at holde vores fine anlæg i pæn stand og som tropper op ved åbning og lukning af udendørssæsonen. Vi sætter pris på jeres arbejdsindsats.

Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde og gode, konstruktive møder, ”skriftlige” møder og Zoom-møder.

Tak for 2020 og held og lykke med sæson 2021 og fremover - og gid at coronavirus må dø i krig med ny vaccine!

Generalforsamlingen i Skagen Tennisklub den 20. april 2021.

Johan Hessellund/formand