Generalforsamling 2022, beretning

BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I SKAGEN TENNISKLUB 4. april 2022

Klubben har haft et fantastisk år i 2021 med ok vejr på banerne og masser af tennis og padel – ikke mindst fra jer, der er her i dag. Tak fordi I gør klubben til et aktivt sted. Aktiviteten på banerne har været rekordstor – ikke mindst fordi vi fik en ny flot padelbane den 1. april 2021. Samtidigt blev der igen Skaw-Open i 2021 med god tilslutning. Der var ikke ret mange forhindringer for indendørs tennis pga. Covid 19, og klubbens udendørs aktiviteter blev vel nærmest større pga. Covid-19´s benspænd for nogle af de konkurrerende indendørs sportsgrene.

Medlemmer: Der var en ekstrem stor stigning i antallet af medlemmer fra 2018: 89 medlemmer, 2019: 98 medlemmer, 2020: 113 medlemmer og 2021: ikke mindre end 213 medlemmer. Dvs. en fornuftig vækst i de foregående år blev afløst af en eksplosiv vækst på 100 medlemmer i 2021 – svarende til 88% på et år - mest på grund af vores nye padelbane. Vi nåede altså den gamle målsætning på 100 medlemmer i 2020, og nu kører vi med en målsætning i 2022 om at fastholde medlemstallet på over 200! Der var også en væsentlig stigning i antal børn og unge, der spiller udendørs tennis og padel: i 2020: 30 spillere under 25 år, men i 2021 ikke mindre end 43 drenge og 38 piger, i alt 81 børn / unge under 25 år, der som medlemmer spillede på vores baner – svarende til en stigning på 170% på et år! Mindst ¼ af disse er børn og unge, der kun har ferieadresse i Skagen.

Ungdomsspillere og trænere:  I 2022 vil Søren Diget igen træne ungdomsspillerne og Bente Lund igen voksenspillerne. Det starter onsdag den 27. april kl. 17, og vi er spændt på, hvor mange, der møder op. I 2021 var der kun få voksne og kun en håndfuld børn, der benyttede tilbuddet.

Arrangementer: Klubben har igen tennis & grill arrangement søndag 12. juni kl. 16 og klubturnering den 14. august kl. 10-16, som jo i realiteten bare er en ”alle mod alle”. Altså ligesom arrangementer, som vi gennemførte med succes i 2021. Vi har også igen Drop-In tennis tirsdage fra 19-20.30 med start tirsdag den 26. april. I Klubfesten var der kun 13 deltagere i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Det var meget hyggeligt og fint, men altså alt for få deltagere, måske fordi tidspunktet for arrangementet blev rykket en uge pga. Skagen Marathon. Klubfesten 2022 bliver den 1. oktober og forhåbentligt med mange flere deltagere under festlige rammer. Se også hjemmesiden www.skagentennisklub.dk for klubbens mange aktiviteter.

Vækstaftale og Tennissportens Dag: Vores samarbejde med DGI fortsætter i 2022. Vi har jo indgået en vækstaftale for 2020-2022 med særlig fokus på seniorer, altså 60+. I den forbindelse har vi lavet en speciel invitation til SIMs (Samvær Idræt og Motion) mere end 200 seniormedlemmer om at prøve vores udendørs faciliteter padel / tennis gratis 19. april, 26. april og 3. maj 2022, hvor Søren Diget og Bente Lund vil instruere. Vi deltog i Tennissportens Dag, lørdag den 8.  maj 2021 kl. 14-17 med 8-9 nye deltagere. Vi har besluttet ikke at deltage i tennissportens dag i 2022.

Indendørs tennis: Antallet af indendørs timer er steget en lille smule de sidste to år, hvor priserne for leje af banen er reduceret til ¼, dvs. ca. 80 kr. pr. time. Klubben giver nu ikke tilskud til baneleje – som spillerne selv kan betale. Marts 2021 blev aflyst pga. Covid 19, men vintersæsonen 2021-22 er spillet normalt. Klubbens 2 repræsentanter i Fonden for hallernes bestyrelse er fortsat Peter Jørgensen og Henrik Holst.

Skaw Open 2021 blev gennemført med næsten normalt antal spillere og kampe – efter aflysningen af Skaw Open 2020. Der bliver Skaw-Open den 10.-15. juli 2022. Ole Jakobsen, Bente Lund og Frank Reeckmann m.fl. har sagt ja til at gennemføre arrangementet – forhåbentlig med et godt resultat. Tove og Jørn Læborg kan desværre ikke hjælpe i år, da Tove og Jørn snart flytter til Aarhus. Det er ærgerligt, at vi må undvære Tove og Jørn, som har gjort en fremragende indsats ikke mindst ved Skaw Open i mange år nu – Tak for det, og god vind i Aarhus og Egå Tennisklub.

Sponsorer: Klubbens meget gode økonomi vil kunne læses af regnskabet for 2021 som fremlægges om lidt. Tak til vores mange sponsorer herunder ikke mindst til vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel.

Padelbane: Vi har med mange aktives hjælp fået en flot og allerede fra starten meget populær padelbane. Banen blev færdig den 19. marts 2021, vi havde introduktionsarrangement for 12 klubmedlemmer Skærtorsdag den 1. april 2021 og begyndte udlejningen samme dag kl. 13. Den har herefter været booket ca. 50% af tiden i perioden indtil midt i august 2021, hvilket er virkelig flot. Det er både de mange nye klubmedlemmer, men også gæste spillere, der har benyttet banen. Den har således været lejet ud uafbrudt det meste af sommerferien, og det har også været en god forretning: Padelbanen har været lejet ud for ca. 90.000 kr. i 2021 – altså ud over de mange klubmedlemmers brug af banen. Bestyrelsen vurderer på mødet den 9. august 2022 om vi skal have en padelbane 2 til sæsonen 2023. Bemærk: Tennisbanerne har samtidigt i 2021 været lejet ud mere end nogensinde før, dvs. for ca. 70.000 kr.!

Anlægsstøtte: Vi (især Lisbeth og formanden) har søgt 15 fonde o.l. om støtte til padelbanen. Vi har fået støtte fra vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel, Nordea Fonden, Velux Fonden, Spar Nord Fonden, FOU i Frederikshavn Kommune, DGI/DIF og Sol og Strand, i alt ca. 300.000 kr. til anlægget, som koster godt ½ mio. kr., inkl. det nye booking og betalingssystem Memberlink på vores hjemmeside! Tak til vores sponsorer.

Driftssponsorer: De senere år har vi haft banesponsorer og bandereklamer for ca. 50.000 kr. pr. år. Den afledte virkning af den populære padelbane bevirker, at vi nu har fordoblet vores driftssponsorater til ca. 100.000 kr. pr. år. Henrik Holst fra Padeludvalget har f.eks. skaffet os en ny ”storsponsor”, nemlig Joha A/S, der er banesponsorer på både tennisbanerne 2, 3 og 4!

Tak til mange flittige og trofaste medlemmer, som bidrager med at holde vores fine anlæg i pæn stand og som tropper op ved åbning og lukning af udendørssæsonen. Vi sætter pris på jeres arbejdsindsats.Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde og gode, konstruktive møder med mange, lange diskussioner, hvor resultatet er en klub i stor vækst og udvikling. Tak for 2021 og held og lykke med sæson 2022 og fremover.

Generalforsamlingen i Skagen Tennisklub den 4. april 2022.  

Johan Hessellund/formand