Dagsorden - Generalforsamling 2020BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING I SKAGEN TENNISKLUB 9. JUNI 2020

 

Klubben har haft et godt 2019 med godt vejr på banerne og masser af tennis – ikke mindst fra jer, der er her i dag. Tak fordi I gør klubben til et aktivt sted.

Medlemmer: Der var en stigning i antallet af medlemmer fra 2018: 89 medlemmer til 2019: 98 medlemmer, dvs. en fornuftig vækst, så vi næsten nåede målsætningen 100 medlemmer i 2019. Måske passerer vi de 100 medlemmer i år, hvor mange gæstespillere holder længere ferie i Skagen.

Ungdomsspillere og trænere:  Tobias Lund og Bente Lund var i 2019 atter vores trænere på henholdsvis ungdoms- og voksensiden med træning hver onsdag fra 17-18. Vores samarbejde med DGI og skolerne i maj 2019 skulle inspirere flere fra 4. klassetrin til at spille tennis, men skolerne sendte ved en fejl mindre børn, dvs. 0.-3. klassetrin, så det blev ingen succes. Der var dog en væsentlig stigning i antal børn og unge, der spiller udendørs tennis – i 2019: 22 spillere under 25 år. I 2020 vil Søren Diget træne ungdomsspillerne og Bente Lund igen voksenspillerne. Det starter i morgen kl. 17, og vi er spændt på, hvor mange, der møder op.

Indendørs tennis: Antallet af indendørs timer er steget en lille smule til vintersæsonen, hvor priserne for leje af banen er reduceret til ¼, dvs. ca. 70 kr. pr. time. Klubben giver nu ikke tilskud til baneleje – som spillerne selv kan betale. Der blev spillet ca. 21 uger fordelt på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og søndage. Tiderne blev brugt af ca. 15 faste spillere. Klubbens 2 repræsentanter i Fonden for hallernes bestyrelse er fortsat Peter Jørgensen og Henrik Holst.

Klubturnering og Drop in: Klubben har sin egen klubturnering, som jo i realiteten bare er en ”alle mod alle”. Den lod sig også gennemføre i august 2019, og den er som altid både sjov og hyggelig. Vi har også haft Drop-In tennis tirsdage fra 19-20.30 i sommers– ligesom der er mange veteraner, der har spiller morgentennis med meget hyppige mellemrum.

Forbedring af anlægget: I 2019 har vi lagt ny belægning på den 100 m2 store terrasse, renoveret klubhus og toiletbygning samt fået tag over det 20 m2 store areal mellem bygningerne, altså Ny overdækket terrasse. Klubben betalte de knap 200.000 kr. af egne midler, dvs. uden anlægstilskud. Anlægget tager sig smukt ud. Tak til alle jer medlemmer som har gjort en stor indsats i den forbindelse.

Anlægstilskud: Klubben har søgt om anlægstilskud i 2019 med henblik på udskiftning af hegn for 50.000 kr. Til vores store glæde fik vi 35.000 kr. i anlægstilskud – et stort beløb i denne sammenhæng, som også hænger sammen med at anlægget bliver holdt så flot af jer medlemmer. På mandag i næste uge får vi nyt 3 meter hegn mellem bane 2 og 3 med en adgangsportal i mellem + nyt hegn for enden af bane 4 mod vores campingplads + småreparationer + det årlige serviceeftersyn af alle 4 baner.

Skaw Open 2019 har været en succes med mange nye ansigter blandt deltagerne, herunder bl.a. fra USA og Holland. Alt i alt ca. 107 tilmeldte, og ca. 170 kampe. To af deltagerne er siden blevet verdensmestre i veteranrækken over 70 år. Det har været et rekordår med Skaw-Open og udlejning til gæstespillere – tilsammen et overskud på ca. 118.000 kr.

Men hvad er turneringen uden en turneringsledelse – en særdeles trofast og rutineret en af slagsen. Ole Jakobsen, Jørn Læborg og Bente Lund skal have en stor tak for deres kæmpe arbejde. Ligeledes gøres der et stort arbejde af bestyrelsen med indhentning af sponsorgaver og trofaste medlemmer i køkkenet og på anlægget i forberedelserne og afviklingen af turneringen. Tusind tak til alle som bidrager med deres hjælp.

Men hvad er udlejning til gæstespillere uden en stadioninspektør: Jørgen Würtz holder inspektionsrunder, så det store ”tag selv bord” undgås.  Meget stor tak til Jørgen for hans overvågning og for udlejning af ketsjere og bolde i 2019.

Sponsorer: Klubbens meget gode økonomi vil kunne læses af regnskabet for 2019 som fremlægges om lidt. Tak til vores sponsorer Sparekassen Vendsyssel, Nordjyske Bank, Skagen Harbour Hotel, Fiskernes Fiskeindustri, Karstensens Skibsværft, Jakobs Cafe, Holte Vinlager, Master Court, Huset Holst, Sandormen, Holte Vinlager og Hotel Traneklit. Endelig må vi ikke glemme at takke de sponsorer – store som små – der hvert år bakker op om Skaw-Open, det er jo af stor betydning for turneringens økonomiske resultat.

Donationer: I efteråret blev vi også meget overraskede over en donation fra et tidligere medlem nu afdøde Leif Jensen, der via sin mor donere klubben 50.000 kr. Mange tak til Leif Jensen. Også mange tak til Skagen Festival, der gav 10.000 kr. af deres 2019-overskud til Skagen Tennisklub.

Padelbane: Flere klubber lader padelbaner komme til for at få mere liv og aktivitet på deres anlæg, da alternativet er, at denne nye sportsgren bliver placeret i kommercielle centre, som så vil trække liv, penge og aktivitet ud af tennisklubberne. Bestyrelsen har siden sidste år arbejdet med muligheden for at få en padelbane, og bl.a. nedsat et underudvalg af 4 af bestyrelsens medlemmer: Henrik Holst, Søren Diget, Lisbeth Karlsson og Lisa Hjermitslev. De undersøger hvorledes det kan gribes an, tager priser hjem, og tager ud og snakker med andre, der har padelbaner, om vedligeholdelse, baneleje, økonomi, faldgruber m.m. Bestyrelsen arbejder videre med padelbane, som i givet fald bliver en udendørs bane beliggende på vores græsareal.

Coronavirus: Denne trælse virus har været en meget besværlig samarbejdspartner her i 2020. Indendørssæsonen blev forkortet med en måned. Udendørssæsonen blev forsinket og derefter igangsat med en række restriktioner. Standerhejsning og generalforsamling blev udskudt og bestyrelsen holdt et såkaldt ”hver for sig skriftligt møde” den 16. marts 2020. Bestyrelsen besluttede senere at åbne toilettet den 7. maj og det lille rum til booking den 18. maj 2020. I dag kl. 11.55 har vi så modtaget en information fra Dansk Idræts Forbund om, hvorledes vi nu må genåbne vores badefaciliteter og klubhus med køkken.

Det absolut værste ved Covid19-situationen har dog været, at vi blev nødt til at aflyse vores traditionsrige Skaw-Open turnering 2020. Det er trist! Men mange af spillerne kommer til Skagen på ferie alligevel som de plejer, så de vil nok fylde banerne godt op i uge 28-29 – heldigvis. Vi må derfor nok bede morgentennis spillerne booke baner på lige fod med medlemmer og gæstespillere i de to uger.

Sæsonprogrammet 2020 er efter de sidste Covid19-reglers afklaringer blevet lagt på klubbens hjemmeside, hængt op i klubhuset og sendt til medlemmer på mail. 

Tak til mange flittige og trofaste medlemmer, som bidrager med at holde vores fine anlæg i pæn stand og som tropper op ved åbning og lukning af udendørssæsonen. Vi sætter pris på jeres arbejdsindsats.

Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde og gode, konstruktive møder.

Tak for 2019 og held og lykke med sæson 2020 og fremover – og gid at coronavirus må dø i krig med ny vaccine!

Generalforsamlingen i Skagen Tennisklub den 9. juni 2020.

Johan Hessellund/formand

 

 Generalforsamling i Skagen Tennisklub 9. juni 2020 kl. 19.00

Vi starter arrangementet allerede kl. 18.30 med standerhejsning.

Generalforsamlingen starter med sandwich og vin/øl/vand til alle fremmødte kl. 19.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.
  7. Valg af formand for 1 år

(Johan Hessellund er villig til genvalg)

  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år

(Henrik Holst og Mads Møller afgår. Begge er villige til genvalg)

  1. Valg af suppleant for 1 år

(Lisbeth Karlsson er villig til genvalg)

  1. Valg af revisor for 1 år

Revisionsfirmaet Kielsgaard ApS, Læsøgade 5-7, 9800 Hjørring afgår

(Kielsgaard er villig til genvalg)

…………………………………………………………………………

Kommentarer:

Vedr. punkt 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent som i 2019. For voksne over 25 år 800 kr., og for unge under 25 år 400 kr.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Johan Hessellund, tlf.: 2971 6964, mail: johan.hessellund@mail.dk i hænde senest onsdag den 2. juni 2020.

 

Bestyrelsen, den 11. februar 2020