Målsætning 2020 for Skagen Tennisklub

Nøgleord:  

Mere aktivitet på banerne er nøgleordet i bestyrelsens arbejde i 2020.  

Målsætninger: 

  • Stadig forøgelse af klubbens medlemstal gennem effektivt pr-arbejde og aktiviteter. 
  • Projekt 100 medlemmer (gerne flere). 
  • Styrke Skagen Tennisklubs samarbejde med DGI og skolerne med det formål at få flere unge medlemmer. 
  • Undersøgelse af mulighederne for at etablere en udendørs padeltennisbane på græsarealet. 
  • At arbejde for, at vores gæstespillere på en uformel måde bliver endnu bedre modtaget, således at de både føler sig hjemme i klubben og får en god oplevelse med derfra. 
  • At renovere og vedligeholde klubbens anlæg i nødvendigt omfang, således at det til stadighed er indbydende og attraktivt.