Målsætning 2024 - 26

Nøgleord:

Aktivitet og hygge er fortsat nøgleord i bestyrelsens arbejde i 2024.

Målsætninger:

Udvikling på medlemssiden. Arrangere Skaw-Open den 7. -12. juli 2024. Fortsat at renovere og vedligeholde klubbens anlæg i nødvendigt omfang, således at det til stadighed er indbydende og attraktivt.

Vækstaftale med DGI:

Skagen Tennis- og Padelklub har indgået en vækstaftale om et 3-årigt tennis- og padeludviklingsforløb med fokus på medlemsvækst og bæredygtige indsatser i tæt samarbejde med en tenniskonsulent, som repræsenterer DGI Tennis via visionsprojektet ”Bevæg dig for livet”. I vækstaftalen samarbejder konsulenten og klubbens bestyrelse om at opstille konkrete vækstmål for de kommende 3 år med udgangspunkt i klubbens overordnede målsætninger, udfordringer, vækstmuligheder og medlemspotentiale. Der udarbejdes i fællesskab en handleplan for, hvornår og hvordan klubben opnår målene. Formålet med vækstaftalen er at skabe involvering og engagement, samt at sikre resultater i form af gode sports- og kluboplevelser samt flere medlemmer.

DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund bidrager i kraft af vækstaftalen med:

  • 12 timers professionel rådgivning og sparring via opstartsmøde og opfølgningsmøder.
  • Koncepter til medlemsrekruttering i form af Tennissportens Dag og et eller flere af de fem træningstiltag med: Familietennis, unge, Voksenintro, Tennisfitness og TennisAktiv 60+.
  • Mulighed for at arbejde med andre klubudviklingstiltag, som er væsentlige i forhold til at skabe en god grobund for medlemsvækst. Dette kan indgå det første år i stedet for et af de fem træningskoncepter, der så først planlægges og implementeres fra år 2.
  • Materiale til den lokale markedsføring af de udvalgte træningskoncepter.
  • Tilskud på 2.500 kr. til opstart af de udvalgte koncepter – fx ved hjælp af en trænerworkshop (pris: 2.500 kr.), 6 timers ekstra konsulentbistand (pris: 2.500 kr.), eller udstyr til rare priser.
  • Forløbets indhold afstemmes på forhånd med konsulenten, så der sikres en gunstig proces.
Tenniskonsulent: Lars Elkjær

Dato for opstart: November 2023

Klubbens mål for medlemsvækst: 2023: 204, 2024: 225, 2025: 240, 2026: 255

Valgte aktiviteter
(sæt krydser)

Tennissportens Dag

Familietennis

Ungeindsats

Voksenintro

Tennisfitness

TennisAktiv 60+

x

 

x

 

 

 

Noter tema(er) for evt. valg af andre udviklingstiltag

Fokus på sociale arrangementer, hvor hele klubben er inkluderet. Målet er fællesskab og hygge! 2023: 2 arr. - 2024: 4 tværgående arr. - 2025: 5 tværgående arr. - 2026: min. 5 tværgående arr.

Fokus på børn og unge. Tilvækst børn og unge samt flere aktiviteter 2023: 35 medl. - 2024: 45 medl. - 2025: 55 medl. 

Fmd. Frank Reeckmann