Generalforsamling 2024

26. februar 2024 12:00 , af Frank Reeckmann

Sæt X i kalenderen.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Skagen Tennis- og Padelklub - Årets Generalforsamling afvikles onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset Drachmannsvej 30, Skagen. Aftenen starter kl. 18.00 med standerhejsning, hvorefter der serveres en bid mad og vin/øl/vand.

Vi ser frem til en hyggelig aften - På gensyn mvh. Bestyrelsen.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt dags dato jævnfør vedtægten.

HUSK..... Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før GF, det vil sige senest onsdag den 6. marts 2024.